Rádiem řízený čas

Rádiem řízené hodinky, hodiny nebo budíky jsou řízené rádiovým signálem, který přijímají z vysílačů po celém světě. V ČR se přístroje seřizují na základě signálu DCF 77 šířeného z vysílače poblíž německého Frankfurtu nad Mohanem. Výhodou je NAPROSTÁ přesnost přístroje a automatická změna letního a zimního času.

Vysvětlení problematiky tichého stroje u ručičkových hodin:

Ručičkové hodiny s rádiem řízeným strojem nemají tichý chod stroje, tak jak to známe u hodin s běžným tichým sweep strojkem. Nicméně i když vteřinová ručka skáče po vteřinách, tikání není téměř slyšet a hodiny v místnosti určitě rušit nebudou.