Světové

Hodinky dokážou zobrazit čas v jiných časových pásmech.